Branje: 4 min

Tranzicija k trajnostnemu poslovanju

Tranzicija k trajnostnemu poslovanju zahteva temeljito pripravo, saj poudarja skrb za okolje, družbo in etiko. Cilj je dolgoročno ohranjanje naravnih virov in izboljšanje življenjske kakovosti. Pri Madwise smo zavezani k tej spremembi. Preverite, kako smo se lotili prehoda na zeleno poslovanje.

Tranzicija k trajnostnemu poslovanju

Kazalo vsebine

Zakaj sploh tranzicija?

To je vprašanje, ki si ga verjetno zastavi marsikdo. Verjetno je moj odgovor (in še od marsikoga v ekipi) precej klišejski: ker verjamemo v boljši jutri in želimo ustvariti boljšo prihodnost. Hkrati nam to omogoča, da nudimo klientom boljšo podporo na področju ESG marketinga, saj prek lastne dejavnosti na področju trajnostnega poslovanja najlažje spoznamo izzive, s katerimi se soočajo naši partnerji.

Če sami razmišljate o tej poti in vas zanima, kako smo se tega lotili, vam v nadaljevanju brez zadržkov razložim, kaj nam je uspelo urediti v (pičlih) 6 mesecih.

Koraki naše preobrazbe

Prehod na trajnostno poslovanje se ne zgodi kar čez noč. Še preden se lotite aktivnosti, vam polagam na srce, da glede na svojo branžo izvedete temeljito raziskavo, kaj se že dela doma in v tujini, kaj delajo vaši konkurenti ter na kaj biti pri zeleni tranziciji pozorni. Pri nas smo se preobrazbe lotili na način, ki ga opisujem spodaj.

 1. Najprej smo se pozanimali pri partnerjih, ki tranzicijo že uspešno izvajajo, o primerih dobrih praks, pasteh in morebitnih težavah. Da se prepričamo še o zakonskih omejitvah na svojem področju, smo se za pomoč obrnili še na odvetniško pisarno. Saj veste, “bolje spriječiti nego liječiti” (torej, boljše preprečiti, saj je po toči zvoniti prepozno).
 2. Nato smo sprejeli pomemben interni dokument Politika trajnostnega poslovanja, kjer smo med drugim opredelili temeljna načela trajnosti, ki nas bodo vodila pri poslovanju, in okvirno določili, kako bomo poskrbeli za njihovo uresničitev. Če vas zanima – primer takšnega dokumenta lahko najdete praktično pri vsakem podjetju, ki je dejavno na področju trajnosti.
 3. Ker smo želeli ovrednotiti svoje poslovanje z vidika trajnosti oz. pridobiti zunanjo mnenje in realno oceno, smo pri CER-u opravili certifikacijo za certifikat Green Star  (kot prva agencija v SLO).

Poteza se je izkazala za izjemno koristno, saj smo med postopkom certifikacije odkrili veliko potencialnega prostora za izboljšave in nadgradnje, ki se ga do tedaj nismo zavedali. Poleg tega smo se pridružili tudi zavezi SOZ-a o spoštovanju trajnostnih oglaševalskih standardov.

Vsebina zaveze SOZ – korak bližje k trajnostnemu poslovanju.
 1. Ko smo imeli dovolj informacij, smo sprejeli operativni načrt prehoda k trajnostnemu poslovanju za tekoče leto, na podlagi katerega sedaj delujemo.
  • Prehod (digitalnega) poslovanja na carbon neutral (angl. brez ogljičnega odtisa).
  • Vzpostavitev sistema za merjenje emisij/odpadkov/porabe virov.
  • Spodbujanje zaposlenih k izobraževanju.
  • Ohranjanje nivoja enake zastopanosti spolov na vodilnih mestih ter enake priložnosti za napredovanje in nagrajevanje za vse.
Zaposleni Madwise se stalno izobražujemo o trajnostnem poslovanju in ESG marketingu.
 1. Na podlagi dokumentov in nove politike podjetja smo izvedli (ali dodali v svoj načrt) tako manjše spremembe (koši za smeti, trajnostni team buildingi, trajnostna poslovna darila, sodelovanje s trajnostno usmerjenimi dobavitelji) kot tudi večje spremembe (sledenje porabi elektrike/selitev pisarn, green hosting za serverje, screening sistem potencialnih dobaviteljev in kupcev). Dodatno spreminjamo še celoten brand book podjetja (vizija in misija, načela, ton komunikacije).
 1. Da bi lažje začrtali nadaljnjo pot, smo interno izvedli anonimno anketo o svojih aktivnostih, usmerjenih v trajnostno delovanje. Ta nam je omogočila, da smo ovrednotili izvedene dejavnosti ter prilagodili prihodnje načrte. Izsledke iz ankete bomo uskladili s trenutnimi načrti ter bodočimi cilji in časovnico.

Katere prepreke lahko pričakujete pri zeleni tranziciji?

Na naši poti k trajnostnemu poslovanju nas je pričakalo kar nekaj ovir. Med njimi so:

 • Konflikt med kratkoročno profitabilnostjo in trajnostjo → vsak posameznik ali podjetje podpirata trajnost, dokler se jim za to ni potrebno ničemur odpovedati. Pravi izzivi se vedno začnejo kazati kasneje v procesu.
 • Razkol načel in vrednot → marketing že po sami naravi pogosto spodbuja potrošništvo.
 • Dolgoročna donosnost trajnostnega načina delovanja → tudi zaradi specifike panoge.
 • Sindrom prevaranta (angl. imposter syndrome) pri posameznikih zaradi mladosti samega področja. Ljudje večkrat občutijo sindrom prevaranta, saj je zaradi manjka uveljavljenih kriterijev in meril težko izkazati usposobljenost na področju ESG marketinga.

Ali monetiziramo? 

Seveda. Zeleno delovanje ne pomeni rdečih številk. Naše udejstvovanje indirektno podpira našo kredibilnost kot strokovnjaka za trajnostno komuniciranje. Udejstvovanje na področju ESG monetiziramo s tujimi (EU) in domačimi strankami, za katere izvajamo storitve ESG marketinga.

Če sami potrebujete nasvet s tega področja ali zgolj klepet ob kavi, smo tukaj za vas! Z nami lahko stopite v stik prek tega obrazca.

Sorodne vsebine

Kategorije