Izdelava digitalne strategije je zaradi kompleksne narave digitalnega marketinga temelj za vse aktivnosti na spletu. V njej opredelimo vse od marketinških person do nakupnih procesov ter definiramo ključne kanale in aktivnosti za doseganje poslovnih ciljev. Strategija spletnega nastopa definira vse, kar podjetje počne na spletu.

Digitalna strategija

Kako se lotiti izdelave digitalne strategije

Digitalne strategijo začnemo postavljati na podlagi jasno definiranih poslovnih ciljev, ki jih želimo doseči. Spletni nastop umestimo v prodajni proces in s pomočjo person definiramo, koga bomo nagovarjali, s kakšnimi vsebinami in prek katerih kanalov.

Na podlagi poglobljenega poznavanja digitalnih trendov, poslovnih procesov in spletne analitike pregledamo obstoječe kanale, razvijemo specifične rešitve, izberemo najprimernejša orodja in jih usmerimo k vašim ciljem. Skupaj zastavimo akcijski načrt, v katerem združimo vse elemente v uspešno celoto.

PREDLOGA ZA
PERSONE

Prenesite si predlogo, ki vam pomaga postaviti prava vprašanja za oblikovanje ustreznih person.

Prenesi vodič

Sestavni deli digitalne strategije

V operativnem načrtu digitalne strategije, zastavimo jasne prioritete, časovni načrt in pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi vsebin, oglaševanju, vzpostavitvi marketinške avtomatizacije, izdelavi in oblikovanju spletnega mesta ter ostalih aktivnostih, ki jih bomo izvajali znotraj prodajnega procesa.

Z njimi sledimo ciljem, kot so povečanje prepoznavnosti, večji obisk na spletni strani, več kvalificiranih leadov ali povečanje prodaje prek spleta in drugih kanalov.

Sestavni deli

Pri izdelavi spletne strani se lahko
obrnete na našo pomoč.

Merjenje uspešnosti

Merjenje uspešnosti spletnega nastopa

Za spremljanje učinkovitega izvajanja digitalne strategije definiramo ključne kazalce uspešnosti (KPI) za vsako področje digitalnega marketinga. Te razdelimo na performančne KPI-je, s katerimi spremljamo metrike pomembne za posamezen kanal ali orodje ter poslovne KPI-je, kjer merimo učinek aktivnosti na prodajo ali pridobivanje poslovnih kontaktov. Pri izdelavi digitalne strategije zastavimo tudi najbolj učinkovit način poročanja o aktivnostih.