Branje: 4 min

Zakaj na Madwise nimamo projektnih vodij?

Vodenje projektov je pomembno za izvedbo aktivnosti v skladu s časovnico. Vendar pa na Madwise nimamo vodij projektov, saj ti, gledano kvalitativno, počnejo bistveno več. Preberite, zakaj na projektno vodenje gledamo nekoliko drugače kot ostale agencije.

Mw blog

Kazalo vsebine

Vodenje projektov je pomembno za izvedbo aktivnosti v skladu s časovnico. Vendar pa na Madwise nimamo vodij projektov, saj ti, gledano kvalitativno, počnejo bistveno več. Preberite, zakaj na projektno vodenje gledamo nekoliko drugače kot ostale agencije.

Zakaj na agenciji Madwise nimamo projektnih vodij?

Na srečo so časi, ko smo morali zagovarjati vlogo (in stroške) vodij projektov (v nadaljevanju VP-jev), minili. Naročniki razumejo, da VP-ji poskrbijo za usklajenost izvedbe z njihovimi pričakovanji. Da so vsekakor potrebni. Da poskrbijo, da so aktivnosti časovno in finančno skladne z dogovorjenim.   

Za nas je projektno vodenje vsekakor pomembno, saj se le tako poskrbi za izvedbo aktivnosti v skladu s časovnico. Vodja projektov torej poskrbi, da vse poteka, kot mora. VP prav tako poskrbi za hiter in učinkovit prenos informacij med operativo in naročnikom.

Vodenje projektov je torej svojevrstna finomehanika. Predstavljajte si, da morate priti od točke A (naročilo) do točke B (izvedba). Najkrajša pot med dvema točkama je – seveda v teoriji – ravna pot brez ovinkov (lahko se izrazimo tudi geometrijsko in rečemo daljica). Kar je v agencijskem delu skoraj utopično, saj, podobno kot v naravi, ravnih premic (oziroma daljic) ni. Najslabša pot med dvema točkama je torej tista, ki je najdaljša. Ta mora čez mnogo ovinkov, da pride do cilja (lahko ji rečemo okajena premica). Kaj ima to opraviti s projektnim vodenjem? Projektni vodja je tisti, ki mora povezati točki A in B po najkrajši možni poti. V resnici je večina teh poti krivulj, vodja projekta pa skrbi, da so te krivulje čim manjše.

Kaj (prav) zares počne vodja projektov?

Vprašali smo Vida, ki ne mara, da mu kdo reče vodja projektov, saj to ni. Vseeno pa razloži, da VP predvsem skrbi za: 

  • pripravo projektnih planov (z mislijo na naročnikove cilje in celotno strategijo), 
  • sestavo in vodenje projektnega tima (postavlja letvico ekipi, ustvarja pričakovanja in skrbi za motiviranost ekipe), 
  • pravočasno izvedbo aktivnosti (hkrati skrbi za kvaliteto storitev po klientovih standardih) ter 
  • za strateško razporeditev budgeta in poročanje.

Zakaj Vid ni vodja projektov? Ker počne, gledano kvalitativno, bistveno več. »Razvijamo potencial naročnika. Samoiniciativno vodimo naročnika v smeri, v katero želi, tako, da npr. predlagamo kampanje. Smo kritični, skeptični in urgiramo preventivno – in, kar je najpomembnejše – smo proaktivni. Skozi naše delo skrbimo oziroma pripomoremo k razvoju naročnikovega podjetja,« pojasni Vid.

Pozor, sledi konkurenčna prednost agencije Madwise

Na projektno vodenje torej gledamo nekoliko drugače kot ostale agencije. Naročniki od nas pričakujejo, da jim pomagamo doseči zastavljene cilje. Ne zgolj cilje posamičnih kampanj, ampak dolgoročne, strateške cilje. 

Zato se vodenja projektov lotevamo s strateškega vidika. Le tako je naše delo neprepoznavno vpeto v celoten marketinški kontekst širšega delovanja naših naročnikov. Trudimo se, da smo strateško usklajeni z vizijo naročnika. »Šele s poglobljenim razumevanjem naročnika pridemo do tega, da lahko strateško razmišljamo, odkrivamo potencial in iščemo priložnosti za razvoj,« pravi Katja Smolar, naša direktorica projektov. 

Za zasledovanje strateške vizije naročnika pa mu moraš biti predan. »Skušamo in želimo razumeti njegove želje in potrebe, ne samo konkretno pri projektu, ki ga delamo, ampak tudi širše,« doda Katja. Ko enkrat poglobljeno poznaš naročnikove potrebe, jih ponotranjiš. Tako tudi ponotranjiš njegovo razmišljanje. 

Kar je točka preloma, ko vse postane bistveno lažje. Predvsem nenehno usklajevanje pričakovanj. »Včasih so namreč pričakovanja na strani naročnika enostavno previsoko zastavljena ali pa je časovni okvir, v katerem želi doseči rezultate, preozek,« pove Katja. 

Predvsem pa tako prepoznavaš potencial posameznih priložnosti za razvoj in skupaj s sogovornikom na drugi strani pripomoreš k razvoju njihovega podjetja. Nisi več zunanji izvajalec, ampak postaneš partner, ki razmišlja in deluje znotraj istega referenčnega okvirja. 

Zato na agenciji Madwise nimamo projektnih vodij, ampak projektne stratege

Naš Vid je torej projektni strateg. V tej vlogi skrbi, da »ponotranjimo strategijo, marketinški plan, osebnost in ID naročnika«. Skladno s tem poskrbimo, da se projekt sklada z naročnikovo strategijo, poslovnim modelom, brandom. Ne vodimo zgolj trenutnih projektov, ampak ves čas oprezamo za novimi možnostmi

Vloga projektnega stratega je torej bolj usmeritvene narave, kot pa pri klasičnem projektnem vodenju. Kar počne partner, ki si je zaslužil zaupanje naročnika in stori vse, da to zaupanje nenehno opravičuje in tudi nadgrajuje. 

Vas zanima, kako izgleda sodelovanje z nami? Preverite nabor naših storitev, s pomočjo katerih boste lažje dosegli zastavljene cilje.

Sorodne vsebine

Kategorije