Branje: 3 min

Strategija podjetja – zakaj jo imeti?

Preverite, na kaj morate biti pozorni pri snovanju strategije za uspešno poslovanje podjetja in doseganja dolgoročnih ciljev. Pomemben del korporativne strategije predstavljata tudi digitalna in marketinška strategija. Napredek digitalne tehnologije je namreč posegel v vse aspekte družbe.

Strategija podjetja

Kazalo vsebine

Korporativna strategija ali strategija podjetja je premišljen sklop akcij, ki vodijo do uresničevanja dolgoročnih ciljev podjetja. O njej lahko razmišljate tudi kot o srednje- do dolgoročnem načrtu, ki bo zagotovil, da se bo vaše podjetje v prihodnjih letih osredotočilo na svoje osnovne dejavnosti in cilje, ne da bi ob tem preveč tvegali. Pomembna je zato, ker odgovarja na vprašanje ZAKAJ. Zakaj ste v točno tem poslu? Poslovna strategija postavlja temelje za vodenje poslovanja.

 

Poslovni cilji in razvoj podjetja

Razvoj podjetja je najpomembnejši dejavnik v poslovanju podjetja. Uspešna podjetja v svojem poslovnem načrtu zastavijo poslovne cilje in smer razvoja podjetja. Brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne. Sledenje ciljem podjetja omogoča razvoj podjetja. Obstajajo 3 vrste ciljev: končni cilji, procesni cilji in cilji uspešnosti. Razvoj podjetja se nanaša na kakovostne izboljšave v podjetju, rast podjetja pa razumemo kot količinsko povečanje (npr. proizvodnje).

Kaj pa digitalna strategija?

Način dela se spreminja. Dosegli smo stopnjo, kjer se morajo podjetja bodisi prilagoditi digitalni transformaciji bodisi soočiti z resničnostjo, da morda ne bodo preživela. Prevladujoči poslovni modeli v panogah so se začeli spreminjati, zato je digitalna integracija postala nujna za ohranjanje konkurenčnosti. Priprava ustrezne digitalne strategije je postala pomembna tudi za mala in srednje velika podjetja. Prilagodi se jo potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetij, zadostovati pa mora tudi določenim kriterijem.

Primer digitalne strategije

Nekatera podjetja so svoje digitalne strategije prilagodila bolje kot druga. Tukaj so štirje primeri uspešne digitalne poslovne strategije: The New York Times, Alibaba, Adobe, Netflix. New York Times se je hitro prilagodil prehodu iz tiskanega medija v digitalni svet. Alibaba uspešno izkorišča AI tehnologijo. Adobe se je odločil za prehod s fizične programske opreme na model, ki temelji na oblaku. Uspeh Netflixa je prišel z napredovanjem zmogljivosti pretakanja, priljubljenost mobilnih telefonov in tablic ter uvedbo pametnih televizorjev.

Marketinška strategija

Trženjska strategija je dolgoročen in v prihodnost usmerjen pristop katere koli organizacije ali podjetja. Njen cilj je doseganje trajnostne konkurenčne prednosti z razumevanjem potreb in želja kupcev. Od uspešnosti trženja je v največji meri odvisen tudi uspeh podjetja. Tudi marketinška strategija se poslužuje marketinških taktik, tj. specifičnih korakov na poti do cilja. Zato tudi pri trženju najprej analiziramo trenutno trženjsko stanje podjetja. Nato opredelimo trženjske cilje in aktivnosti ter kako se bo izvajanje trženjskega načrta spremljalo ali kontroliralo.

Digitalna strategija – trajnostno podjetje?

V boju za reševanje našega planeta moramo učinkovito uporabiti svoja najboljša razpoložljiva sredstva in zmogljivosti. Dogaja se obsežna sprememba, ki jo poganjajo številne znanstvene in tehnološke inovacije. Nedavni napredek digitalne tehnologije spreminja vse družbene panoge. Digitalne komunikacije vplivajo na naše odločitve, interakcije, delovne in življenjske navade. Digitalno ima lahko tako negativen kot pozitiven vpliv na naša življenja, hkrati pa nudi rešitve za preživetje planeta. S prehodom na digitalno strategijo so tudi podjetja vsekakor postala bolj trajnostno usmerjena. Za podrobnejše informacije o digitalnih strategijah nas lahko kontaktirate preko strani Izdelava digitalne strategije.

Sorodne vsebine

Kategorije