Branje: 6 min

Na pragu podatkovne revolucije marketinga

Vse bolj razširjeno zbiranje podatkov spreminja načine dela in pristope v marketingu. A še vedno smo komaj na začetku, kajti prihajajo še večje spremembe. Preberite, kako si lahko s podatki do večje prodaje pomagate že danes in kaj vas čaka v prihodnosti.

Kazalo vsebine

Z vse večjim naborom povratnih informacij o nakupnem vedenju potrošnikov postaja marketing vedno bolj analitičen in ciljno naravnan. Velike količine podatkov in analitičen pristop ob tem pomenijo, da se marketing seli na polje znanosti in dobiva primesi naravoslovja. In kakšna je pri vsem tem vloga digitalne transformacije? Za marketing bi morala biti predvsem priložnost, kako potrošniku ponuditi dodano vrednost.

V začetku novega tisočletja smo bili priča eksploziji obsega različnih podatkov, ki so bistveno spremenili delovanje marketinga. Hiter prodor svetovnega spleta, širjenje pametnih telefonov in vse večja uporaba družabnih medijev so marketing skoraj v celoti digitalizirali. Poti nazaj v analogne čase – kakor koli so že zapisani v našem spominu – ni več.

Da bi marketing obdržal korak s tehnološkim razvojem, se je moral prilagoditi. Razvoj novih digitalnih orodij je omogočil, da je z usmeritve na izdelek (product-centric) prešel k usmeritvi na kupca (customer-centric). Sledilo je množično uvajanje CRM-programov za upravljanje odnosov s strankami in s tem natančno merjenje odzivnosti na ravni kupcev. 

Zvestoba strank, zadovoljstvo potrošnikov in drugi prej neotipljivi pojmi so zdaj dobili konkretne številke, s čimer je marketing prešel na zbiranje in analizo podatkov o navadah vsakega posameznega kupca. To je nato pripeljalo do razvoja novih marketinških prijemov, kot so neposredno trženje z osebno prilagojenimi ponudbami ter natančna segmentacija in ciljanje kupcev.

Četrta industrijska revolucija in digitalna transformacija

Več let kasneje smo se znašli na pragu četrte industrijske revolucije. Živimo v času, ko digitalizacija prodira v vse pore življenja, in marketing ni pri tem nobena izjema. Potrošniki uporabljajo iz dneva v dan več digitalnih storitev in kupujejo vedno večje število digitalnih naprav. Zato marketing pravzaprav niti nima izbire – kdor ne bo šel po poti digitalne transformacije, bo zaostal in izpadel iz igre. Kajti tudi potrošniki bodo sprva pričakovali, kasneje pa celo zahtevali vrhunsko digitalno izkušnjo. 

Zato se marketinški razvoj osredotoča na raziskovanje umetne inteligence, obogatene resničnosti in tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain). Pričakovanja so velika, hkrati pa je veliko tudi neznank. Kako se bosta prijela delitvena ekonomija in souporaba, kakšen bo razvoj na področju čistih virov energije, kaj vse bo prinesel razvoj interneta stvari (IoT)? Predvsem pri slednjem lahko pričakujemo velikansko povečanje zbiranja podatkov o vsakem posamezniku in njegovih navadah. 

Prepleteno omrežje IoT bo namreč povezovalo različne naprave od pametnih ur in varnostnih naprav do kuhinjskih pripomočkov in digitalnih glasovnih asistentov, kot je Alexa. Število podatkov o potrošnikih se bo eksponentno povečalo, kar bo omogočilo še natančnejši vpogled v način življenja vsakega človeka, s čimer bo marketing postal še bolj vseprisoten in učinkovit. 

Seveda se ob tem pojavijo – in to povsem upravičeno – številna vprašanja glede zasebnosti. O tem se bo zato treba še temeljito pogovoriti in postaviti jasna pravila igre.

Nova analitična področja prihodnosti

Ob vsem tem se zastavi pomembno vprašanje: bodo marketinške tehnike sploh lahko sledile tako hitrem tehnološkem razvoju? Dr. Jagdish Sheth je eksploziven tehnološki razvoj poimenoval kar digitalni cunami, ki bo bistveno spremenil marketing. 

Sheth navaja šest področij, kjer bi marketing moral iskati svoje priložnosti. To so:

  • tekstovno rudarjenje,
  • biometrični podatki,
  • video analitika,
  • emoji analitika,
  • prepoznavanje vzorcev,
  • forenzično raziskovanje.

Kako vam lahko zbrani podatki pomagajo danes?

Toda kaj vse to pomeni za vas oziroma za vaš marketing v tem trenutku? Do zdaj smo spoznali, katera področja bodo oblikovala način dela v marketingu v prihodnosti. Katere pa so ključne prednosti zbiranja in analize podatkov danes? Neposrednih koristi je veliko, zato se bomo osredotočili na štiri najpomembnejše vidike.

1. Pridobljeni podatki izboljšajo vašo prodajno bazo

Če imate o svojih potencialnih kupcih na razpolago več podatkov, boste v svoji komunikaciji bolj učinkoviti in prej prišli do zaključka prodajnega procesa. Podatki vam bodo namreč omogočali bolj učinkovito izvajanje strategije lead generation, s čimer boste lahko svoje marketinške aktivnosti prilagodili stopnji izraženega interesa.

2. Podatki izboljšajo učinkovitost marketinške strategije

S povečevanjem obsega zbranih podatkov postaja vse bolj pomembna strategija digitalnega marketinga.Tukaj so podatki ključnega pomena, saj prinašajo vpogled v to, kaj si kupci želijo, kaj pričakujejo in na katerem koraku nakupnega popotovanja se nahajajo. Več kot imate podatkov, natančneje boste lahko oblikovali marketinško strategijo, ki bo na ta način učinkovitejša. 

3. Podatki omogočajo boljše razumevanje trga in potrošnikov

Z zbiranjem in obdelavo podatkov lahko zelo dobro razumete obnašanje potrošnikov na spletu, osnovne demografske trende in najdete načine za izboljšanje uporabniške izkušnje. Podatki vam omogočajo, da bolje razumete pričakovanja trga, vaših kupcev in njihovih želja glede izdelkov ali storitev. Na ta način lahko izboljšate svojo ponudbo in s ciljnimi segmenti komunicirate bolj učinkovito.

4. Podatki so ključ do personalizacije

Potrošniki pričakujejo določeno stopnjo osebnega pristopa, kar velja tako za priporočene izdelke na spletni strani kot tudi za personalizirano komuniciranje prek elektronske pošte. Uporabniki pričakujejo, da bodo spletni obrazci (kjer je to mogoče) do določene stopnje že vnaprej izpolnjeni, ter da bodo dobili zanje primerna priporočila za druge storitve ali izdelke, ki bi jih utegnili še zanimati.

S podatki je treba ravnati odgovorno

Ob vsem tem se je potrebno zavedati, da možnosti vse večjega obsega pridobljenih podatkov prinašajo tudi vse večjo odgovornost. Uredba GDPR o zbiranju in obdelavi podatkov od podjetij zahteva, da pridobljene podatke skrbno varujejo in jih uporabljajo le za točno določene namene in pod natančno določenimi pogoji. 

A čeprav se predpisi na prvi pogled lahko zdijo omejujoči, po drugi strani povečujejo zaupanje potrošnikov, da njihovi podatki ne bodo zlorabljeni. Prav zaupanje je namreč tisto, od česar je odvisno ali in koliko podatkov bodo uporabniki pripravljeni deliti. GDPR in ostali predpisi s področja varovanja podatkov predstavljajo nujni in minimalni okvir, ki ga je za večje zaupanje in naklonjenost potrošnikov priporočljivo nadgraditi še z lastnimi dobrimi praksami.

V agenciji Madwise smo osredotočeni na performance marketing, ki že v samem bistvu temelji na podatkih. Veliki količini podatkov. Z najnovejšimi in najnapredenjšimi orodji jih uspešno obvladujemo in analiziramo in tako podjetjem pomagamo dosegati želene prodajne cilje. 

Vas zanima, kako lahko pomagamo vam? Oglasite se na brezplačen začetni posvet.

Sorodne vsebine

Kategorije