Branje: 3 min

Kaj je marketing ali trženje?

Marketing se ukvarja z raziskovanjem ciljnih trgov in uporabnikov, njegov cilj pa je z uporabniki vzpostaviti dobičkonosne odnose. Z razvojem tehnologije se tudi marketing vse bolj seli na splet. Pomagate si lahko z marketinškim svetovanjem in izdelano digitalno strategijo.

Kaj je marketing

Kazalo vsebine

Marketing oz. trženje je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem ciljnih trgov in uporabnikov. Namen je z uporabniki vzpostaviti dobičkonosne odnose. Z drugimi besedami gre za povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. Poznamo tradicionalni in digitalni oz. spletni marketing. Vsaka oblika trženja ima svoje prednosti in slabosti. Z vsako dosežemo drugo ciljno publiko in namen. V nadaljevanju si bomo ogledali oba tipa trženja in možnosti zaposlitve.

Marketing podjetja

Marketing za podjetja lahko izvajamo tako na tradicionalen kot digitalen način. Oba tipa trženja se med seboj prepletata in dopolnjujeta. Ko govorimo o klasičnem trženju, imamo v mislih tiskane oglase, letake, jumbo plakate ipd. Digitalno trženje pa se pojavlja na elektronskih napravah, še vedno pa uporablja številne pristope, ki se uporabljajo v tradicionalnem trženju. Digitalno trženje z razvojem tehnologije in socialnih omrežji vse bolj stopa v ospredje. Mogoče se bomo znašli v dobi, kjer bomo tradicionalno trženje obravnavali kot nekaj zastarelega. Ni pa nujno.

Klasični marketing

Tradicionalna oblika trženja je trženje, ki ga lahko vidimo na vsakem koraku. Pod to kategorijo spadajo tiskani oglasi, posterji, letaki, plakati. Dejansko vse, kar nas obdaja – tudi oglasi na avtomobilih, avtobusih itd. Te oblike trženja že skoraj ne zaznavamo več, saj smo ji ves čas izpostavljeni. Za razliko od digitalnega trženja lahko »rezultat« klasičnega trženja primete v roke ali se jih dotaknete, saj gre za fizične trženjske materiale. Pri temu tipu trženja je pomembna kreativnost, saj bodo samo kreativni oglasi privabili poglede ljudi. V poplavi letakov in katalogov je na nek način treba izstopati.

Digitalni marketing

Digitalno trženje je oglaševanje izdelkov in storitev s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij – računalniki, pametni telefoni, tablice ipd. Večinoma je vidno na internetu. Prednosti digitalnega marketinga pred klasičnim so predvsem v tem, da je izredno preprosto za vzpostaviti in dobiček je večji. Največja prednost pa je gotovo možnost deljenja, saj je vse mogoče na enostaven način deliti in se tudi povezovati z drugimi uporabniki. Strategije digitalnega trženja so e-mail marketing, e-knjige, igre, vsebinski marketing, video marketing, mobilni marketing (SMS kampanje), TV oglasi itd.

Spletni marketing

Izraza spletni in digitalni marketing velikokrat enačena oz. narobe razumljena. Spletni marketing oz. »internet« marketing je podkategorija digitalnega marketinga. Glavna značilnost, ki ločuje spletni marketing od digitalnega, je ta, da za opravljanje svoje funkcije potrebuje aktivno internetno povezavo. Elementi spletnega marketinga so spletna stran, SEO oz. optimizacija spletnih strani, prikazno oglaševanje, oglaševanje na socialnih omrežjih – Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, itd. Pomembnost spletnega marketinga pa je dodatno prišla do izraza v koronakrizi.

Zaposlitev v marketingu

Digitalno trženje bo postalo še bolj vidno v prihodnosti. To je eden od razlogov, da moramo biti previdnejši glede strategij, ki jih v spletnem trženju uporabljamo. Društvo za marketing Slovenije (DMS) ponuja marketing izobraževanja, na podlagi katerih izberete svojo marketinško kariero. Z razvojem digitalnega in spletnega marketinga se odpirajo nova delovna mesta in vedno večje povpraševanje po znanju iz marketinga. Z vedno večjo digitalizacijo storitev se le-te selijo na splet. Razmislek o iskanju zaposlitve v marketingu zato sploh ni slaba ideja.

Sorodne vsebine

Kategorije