Branje: 3 min

Kaj je marketinška strategija?

Marketinška strategija je postopek načrtovanja, razvoja in izvajanja dejavnosti podjetja za pridobitev konkurenčne prednosti v izbrani niši. Podjetje mora poznati svoje trenutno stanje, konkurenco in poslovno okolje, v katerem deluje. Marketinško strategijo lahko oblikujete po 4P načelih.

sestanek za oblikovanje marketinške strategije

Kazalo vsebine

Marketinška strategija je postopek načrtovanja, razvoja in izvajanja dejavnosti podjetja za pridobitev konkurenčne prednosti v izbrani niši. Nanaša se na celoten načrt poslovanja podjetij za doseganje potencialnih potrošnikov in njihovo spreminjanje v kupce izdelkov ali storitev, ki jih podjetje ponuja. Z drugimi besedami – marketinška strategija je strategija namenjena iskanju najboljših načinov za promocijo blaga ali storitve, pridobivanje strank in ustvarjanje dobička.

Strateški marketinški načrt

Marketinška strategija odgovarja na vprašanje KAJ, marketinški načrt pa na vprašanje KAKO. Marketinške strategije so planirane dolgoročno, medtem ko marketinški načrt predstavlja logistične podrobnosti določenih aktivnosti – kako doseči nek zastavljen cilj. Podrobno določa posebne vrste tržnih dejavnosti, ki jih podjetje izvaja, in roke za njihovo realizacijo. Strateški marketing vključuje tri glavne aktivnosti za doseganje ciljev, in sicer analiza, načrtovanje in izvedba. Tudi sledijo si v tem vrstnem redu.

Analiza

Podjetje analiziramo z vidika trenutnega stanja, konkurence in poslovnega okolja, v katerem to podjetje deluje. Analitskih pristopov je več vrst, najpogosteje pa se uporabljata SWOT in PEST analiza. SWOT analiza je orodje za analizo trga, ki upošteva prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje, s katerimi se podjetje spopada. PEST analiza se ukvarja s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in tehnološkimi dejavniki, ki vplivajo na določen trg ali industrijo. Preden lahko identificiramo potrebe potencialnih strank, moramo pregledati vire in sposobnosti lastnega podjetja.

Načrtovanje

Ko so potrebe trga enkrat znane, lahko načrtujemo, kako bi najbolje uporabili svoje vire, da bi ponudba zanimala naše potencialne stranke. V tej fazi se odločamo tudi o tem, kako bomo postavili cene produktom ali storitvam ter katerih oglaševalskih kampanj se bomo posluževali. Lahko jo razdelimo na tri korake – razvoj produktov in storitev, oblikovanje privlačne blagovne znamke in primerno promocijo. Ta faza je torej nekakšno tekmovanje med poslovnim okoljem in vrednotami podjetja ter njegovo misijo.

Izvedba

V tej fazi se ukvarjamo s smiselnim umeščanjem izdelka ali storitve na trg in distribucijo. Poslužujemo se komunikacijskih kanalov in ciljnemu trgu prilagojenega oglaševanja. Če je bilo načrtovanje ustrezno in kompetentno strukturirano, je mogoče načrt začeti izvajati s prodajno napovedjo in proračunom z uporabo naslednjih treh komponent:

  • Predviden proračun za razvoj in trženje novih izdelkov.
  • Vzpostavljena hierarhija trženja, da se bo načrt pravilno izvajal.
  • Določanje časovnic – predvideti časovni obseg določenih nalog.

 

Kako napisati strategijo?

Strateški načrt podjetja opisuje, v katerih točkah se vaše podjetje ujema s trgom in na kakšen način ter za koliko boste cene ali izdelke prodali. Marketinško strategijo lahko oblikujete po načelih 4P (en: product, promotion, price, place):

  • Izdelek (product) se nanaša na fizični izdelek ali storitev, ki jo nameravate ponuditi.
  • Promocija (promotion) zajema različne vidike načrtovanja trženja izdelka ali storitve.
  • Cena (price) obravnava način določanja cene izdelku ali storitvi.
  • Kraj (place) se ukvarja z načinom dostave izdelka ali storitve kupcu.

Sorodne vsebine

Kategorije