Branje: 3 min

Izkoristite vavčer za izdelavo digitalne strategije ali dvig kompetenc

Želite izboljšati svoj digitalni nastop in digitalizirati svoje podjetje? Zbrali smo vse informacije, ki jih potrebujete za koriščenje vavčerja za digitalno strategijo ali dvig digitalnih kompetenc. Na koncu boste našli tudi uporabne povezave z več informacijami.

|||

Kazalo vsebine

Dobra novica! Na voljo so vavčerji za digitalizacijo podjetij!

DIH Slovenija in Slovenski podjetniški sklad sta pred kratkim razpisala vavčerje na temo digitalnega marketinga, digitalnih kompetencdigitalne strategije in kibernetske varnosti.

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja (do 60%) ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost in njihovi prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad tukaj.

Madwise vam lahko v okviru sistema vavčerjev pomaga pri pripravi digitalne strategije in dvigu digitalnih kompetenc.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 1. oceno stanja na področju digitalizacije,
 2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 3. pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
 • izkušnja kupca (Customer experience),
 • podatkovna strategija,
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • strategija razvoja digitalne kulture,
 • kibernetska varnost,
 • industrija 4.0.(to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje

Minimalna višina subvencije je 1.000,00EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

V preteklosti smo pripravili že kar nekaj zanimivih zapisov, v katerih smo razložili, zakaj bi se vsak spletni nastop moral začeti s digitalno strategijo:

Digitalna strategija za pameten spletni nastop

Digitalni marketing je kot hiša, brez dobrega temelja se podre

Zakaj je podjetja strah digitala?

 

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Več informacij o vavčerjih si lahko preberete na spletni strani DIH-a in SPS-ja.

Za brezplačno pomoč pri pripravi prijave pa se lahko obrnete na vašo najbližjo Vem točko.

Sorodne vsebine

Kategorije