Branje: 5 min

Agilni marketing prinaša večjo osredotočenost na kupca

V podjetjih se zadnja leta vse bolj uveljavlja agilni model poslovanja, ki omogoča učinkovito in hitro odzivanje na spremembe na trgu. V širšem kontekstu medtem postaja agilen tudi marketing z osredotočanjem na vsakega posameznega kupca ter sposobnostjo hitrega odzivanja na njegova pričakovanja.

Kazalo vsebine

Agilni model poslovanja ali v žargonu »agile« pomaga podjetjem reševati kompleksne poslovne izzive ter se učinkovito in hitro odzivati na spremembe na trgu. Gre predvsem za hitro odzivanje na osnovi pridobljenih podatkov, včasih celo v realnem času. Prav tako gre, v nekoliko širšem kontekstu, za prepoznavanje priložnosti na trgu in sposobnost sledenja vse hitreje spreminjajočim se pričakovanjem potrošnikov.

Pri agilnem modelu so ključni zaposleni, uporaba novih tehnologij in razvoj ustrezne organizacijske klime. »Agile« zahteva vizijo in celostni pristop od načrtovanja in priprave do izvedbe in spremljanja.

Podjetje, ki ni agilno, ne more biti zares osredotočeno na kupca

Kako pa se agilnost prenese na področje marketinga in kako se »agile« marketing razlikuje od standardnih marketinških praks? Agilni marketing predvsem ni linearen. Temelji na sinhroni večkanalni izkušnji, neprestanih analizah povratnih informacij in aktivnem prilagajanju procesov.

Razlike se začnejo že pri načrtovanju

Tradicionalni marketinški pristop temelji na načrtovanju budžeta po posamičnih kanalih, izbira teh pa običajno izhaja iz preteklih doseženih rezultatov. Kar pomeni, da se načrtovanje osredotoča predvsem na pretekle izkušnje s kanali in ne na izkušnje kupcev.

Na drugi strani lahko podjetja z uporabo agilnega pristopa ustvarijo integriran trženjski splet različnih kanalov, ki temelji na podatkih o posameznih ciljnih skupinah. Načrtovanje izhaja iz ciljev in potreb kupcev, budžeti pa se odrejajo po posamičnih strateških segmentih.

Vsebino določa videnje kupca, ne podjetja

Pri tradicionalnem pristopu vsebina za različne kanale nastaja skladno z videnjem podjetja, ne kupca. Podjetje torej predpostavi potrebe ali želje potencialnih kupcev, kar lahko vodi v pripravo vsebin, ki ne uspejo učinkovito pritegniti pozornosti ciljne skupine.

Medem agilni pristop snuje kampanje v holističnem duhu s poudarkom na specifičnih potrebah posameznih ciljnih segmentov. Pri izvedbi se daje prednost vsebinam, za katere se oceni, da prinašajo najvišjo dodano vrednost v očeh potencialnih kupcev.

Agilna izvedba

Klasičen pristop se pri lansiranju različnih faz kampanje nanaša na časovnico, ki je določena interno in ne upošteva morebitnih želja ali potreb kupcev. Takšen pristop je lahko pomanjkljiv, saj je pogosto odvisen od določenih posameznikov, kar lahko pripelje do nepričakovanih zamud pri izvedbi načrtovanih aktivnosti.

Agilni pristop na drugi strani temelji na hitrem odzivanju in učenju na samem trgu, ter na vzporednem testiranju. Posledično se lahko izvedbena strategija prilagaja bistveno hitreje, včasih celo v realnem času glede na povratne informacije s trga. Na ta način se tudi hitreje in bolj učinkovito odpravljajo ozka grla pri sami izvedbi kampanje.

Pomen pravih metrik uspeha

Tradicionalen pristop temelji predvsem na metrikah, kot so odstotki odprtih sporočil, čas, ki ga uporabnik prebije na strani in podobno. Poročila kampanj tako vsebujejo velike količine podatkov, ki pa pogosto nimajo enoznačnih ali pomembnih interpretacij.

Agilne marketinške ekipe se medtem osredotočajo predvsem na izbrane metrike, ki jim pomagajo razumeti odzive in vedenje ciljnih segmentov kupcev, da bi s temi podatki lahko znova optimizirali tako vsebine kot izbiro posameznih kanalov.

Optimizacija

Doseg in druge podobne metrike prinašajo veliko količino podatkov, ki lahko nudijo več možnosti interpretacij uspeha, s čimer lahko povzročijo zmedo. Še posebej v primeru, ko KPI-ji niso točno določeni, lahko to pomeni nadaljevanje in ponavljanje ne najboljših praks.

Na drugi strani agilni pristop temelji na sprotni interpretaciji pridobljenih podatkov in nenehnem izboljševanju vsebin (npr. naslovov), pa tudi razporejanju finančnih sredstev po posamičnih kanalih glede na rezultate. Agilna marketinška strategija je – kot pove že samo ime – torej precej bolj odzivna in temelji na aktivnem spremljanju rezultatov na digitalnih kanalih.

Cilj: večja osredotočenost na kupca

»Agile« se sproti uči na pridobljenih podatkih, zato omogoča boljšo odzivnost in večjo prilagodljivost, pri čemer načrtovanje in izvedba sledita svežim podatkom ali podatkom v realnem času. 

Proces testiranja in učenja se odvija tekom same izvedbe kampanj, kar omogoča, da se strategija izvedbe marketinške kampanje učinkoviteje in hitreje prilagaja značilnostim posameznih ciljnih segmentov. 

Natančnejši vpogled, hitrejše povratne informacije in hitro odzivanje so torej ključ do učinkovitejše osredotočenosti na kupca. Slednja pa je, kot smo spoznali, nujna, če se želimo kar najhitreje prilagajati stalno spreminjajočim se željam in pričakovanjem potrošnikov. 

V agenciji Madwise se ukvarjamo s performance marketingom, kar že po definiciji pomeni, da se močno osredotočamo na podatke in prilagajanje izkušnje vsakemu posameznemu kupcu. Verjamemo, da je to prihodnost sodobnega marketinga, zato ves čas spremljamo trende, uvajamo novosti in razvijamo lastno metodologijo.Vas zanima, kako lahko vam pomagamo do uspeha z večjo osredotočenostjo na vsakega posameznega kupca? Oglasite se na brezplačen začetni posvet.

Sorodne vsebine

Kategorije