Branje: 5 min

Je vaš marketing pripravljen na prelomno leto 2022?

Izjemen pospešek digitalizacije, ki ga je prinesla pandemija, močno spreminja pričakovanja in navade potrošnikov. Zato morate že danes razmišljati, kakšna bo vaša marketinška strategija v Q4 2021, predvsem pa, kako bo vaš marketing deloval v 2022.

Kazalo vsebine

Po izjemno težkem letu, ki so ga zaznamovale pandemija in različne oblike državne pomoči v večini razvitih gospodarstev, se vse bolj vračata optimizem in vnovična gospodarska rast. Globalna gospodarska rast naj se bi do konca leta 2021 ali v začetku leta 2022 vrnila na predpandemične nivoje. Najbolje, vsaj zaenkrat, kaže Kitajski. 

Leto 2021 bo zaznamovalo tudi prvo usklajeno delovanje treh osrednjih trgovinskih področij (ZDA, EU in Kitajska) na področju razvoja trajnostnega gospodarstva in zelene infrastrukture. Seveda z namenom skupnega boja proti klimatskim spremembam.     

A največji premik – pomemben tako za globalna kot slovenska podjetja– je pospešena digitalizacija. S tem mislimo na digitalizacijo dveh ključnih področij: posla in zasebnosti. 

V nadaljevanju preverite, kako ustrezno pripraviti svojo marketinško strategijo za 2022 (nekatere aktivnosti lahko vpeljete že v Q4 2021).

Vse več aktivnosti potrošnikov se digitalizira 

Zasebna uporaba digitalne sfere se je seveda v času pandemije zvišala. PwC poroča, da je približno tri četrtine udeležencev njihove raziskave v ZDA potrošilo več za tehnološke nakupe in več časa namenilo uporabi spletnih storitev. 

Medtem jih slabe tri četrtine pravi, da so v pandemskem letu več časa in denarja namenili za uporabo digitalnih medijev, enako visoka rast se dogaja tudi pri uporabi digitalne sfere za namene zdravja in dobrega počutja. PwC napoveduje, da se bodo ti trendi obdržali, zato je pomembno, da podjetja temu prilagodijo svoje strategije za leto 2022. Preverite, kako.

5 strateških napotkov za pripravo marketinške strategije 

Kaj vse to pomeni za marketinške strategije podjetij v letu 2022, ne glede na to, iz katere panoge prihajajo?

1. Predpandemični trendi bodo rasli eksponentno

Da bi podjetja ostala v mislih potrošnikov, jim morajo ponuditi inovativne vsebine in digitalne naprave, ki bodo omogočale čim boljšo izkušnjo. 

2. Povečana spletna potrošnja zahteva vlaganja v digitalno infrastrukturo 

Nadaljna rast uporabe vsega, kar je spletno, prinaša podjetjem sicer višje prihodke, a hkrati tudi večje potrebe po vlaganjih v digitalno infrastrukturo. Zato morajo podjetja poskrbeti tako za ustrezno možnost hrambe kot tudi moč obdelave podatkov. 

3. Analizirajte podatke potrošnikov za boljšo segmentacijo 

Če npr. veste, da so uporabi očal za virtualno resničnost bistveno bolj naklonjeni milenijci, to upoštevajte pri pripravi post-pandemične trženjske strategije, pravijo analitiki PwC.

4. Četudi mladi potrošniki hitreje posvajajo uporabo novih tehnologij, ne prezrite ostalih skupin potrošnikov

»Starejše« populacije so še vedno bolj zveste uporabi mobilnih in spletnih storitev. Tega nikar ne zanemarite.

5. Ne pozabite na mlado populacijo, tudi na tiste, ki še niso pričeli z delom

Ker ta generacija odrašča vzporedno z izjemno hitrim tehnološkim napredkom, ne zanemarite njihove predanosti tehnologiji. Gre namreč za bodočo velesilo potrošnikov.  

Kaj to pomeni za vaš marketing?

Boj za pozornost, čas in denar potrošnikov se še bolj seli na splet in v digitalno sfero, pravijo ugotovitve raziskave IAB Outlook 2021. Zato bodo morala podjetja najti načine, da bodo potrošnikom ponudile višjo dodano vrednost. Pri tem je potrebno vzeti v obzir, da so se nakupne poti spremenile. Pozornost potrošnikov je precej bolj razpršena kot pred pandemijo, to pa povečuje pritisk na tradicionalni marketinško-prodajni lijak. 

Z vsako novo aplikacijo, spletno stranjo ali novo spletno storitvijo se boj za pozornost potrošnika še dodatno zaostri. Biti drugačen in ponuditi nekaj še bolj posebnega, bo razlikovalo med bodočimi zmagovalci in poraženci. Eden od strateških ciljev v 2022 in prihajajočih letih bo torej gradnja ter vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami in potrošniki.  

Nov pomen vrednosti – tudi za osebne podatke

Če je bilo nekoč dovolj za uporabo, da je bila neka storitev brezplačna, se bo to kmalu spremenilo. Večkratna slaba (uporabniška) izkušnja je zadosten razlog za prekinitev uporabe, tako pravi skoraj 60 % anketiranih američanov. 

Kopja se bodo še naprej – in kot kaže še bolj – lomila pri varovanju osebnih podatkov. Potrošniki namreč ne vedo, kaj se v resnici dogaja z njihovimi podatki in kako so ti zaščiteni. Zato so izjemno previdni pri dajanju osebnih podatkov. Skrb za varovanje zasebnosti se vse bolj kaže kot edina resna nevarnost nadaljnji uporabi digitalne sfere. Kar 85 % anketirancev v globalni raziskavi PwC pravi, da si želijo, da bi »bilo več podjetij, katerim bi lahko zaupali svoje podatke«. Kar nakazuje na veliko vrzel zaupanja potrošnikov. 

Kar se zdi, kot še ena razvojna stopnja v identiteti potrošnikov, ki jo mora marketing vzeti v obzir. Pri tem ne smemo pozabiti na morebiten konec uporabe drugih piškotkov (third party cookies). Oboje tvori močan argument za uporabo DTC (direct to consumer) modela, saj bodo lažje uspela podjetja, ki bodo neposredno nagovarjala potrošnike in ustrezno poskrbela za podatke strank. 

Kako vam lahko pomagajo nove prebojne tehnologije?

Mobilna tehnologija pete generacije (5G) bo v marketing prinesla nove možnosti. Medtem ko se pokritost z 5G hitro širi v razvitem svetu, bo največje koristi nove tehnologije verjetno deležen manj razviti del sveta, kjer sedaj nimajo ustrezne pokritosti. 

Sicer pa 5G izboljšuje predvsem uporabniško izkušnjo na vseh mobilnih in digitalnih napravah. Marketinški strokovnjaki si veliko obetajo od uporabe novih tehnologij, kot sta obogatena resničnost (AR) in navidezna resničnost (VR).

S tem, ko se spreminjajo dinamike nakupnih poti potrošnikov in se vse bolj krepi nadaljnja digitalizacija, se bo spremenil tudi marketing. V ospredje prihajajo oblike oglaševanja, ki omogočajo takojšen odziv in so strateško umeščene na nakupni poti potrošnika. Tehnološki razvoj pa bo moral omogočiti boljšo uporabniško izkušnjo v podatkovno bolj varnem okolju. Vse to je potrebno upoštevati ob izbiri marketinške strategije za preostanek leta 2021, predvsem pa za leto 2022. Digitalni marketing bo pomembnejši kot kadar koli. 

Sorodne vsebine

Kategorije