Branje: 6 min

Google Analytics 4 (GA4): Razlike v podatkovnih modelih in vloga dogodkov

Dogodki so jedro GA4 in omogočajo merjenje interakcij uporabnikov s spletnimi stranmi in aplikacijami. Osvetlili bomo vrste dogodkov – od samodejno beleženih (Automatic Events) do dogodkov po meri (Custom Events). Preverite, kateri so najustreznejši za vašo spletno stran.

Kazalo vsebine

Google Analytics 4 (v nadaljevanju GA4) je v samem jedru drugače zasnovana platforma od njene predhodnice Universal Analytics (v nadaljevanju GA3). GA3 je bila zasnovana na t. i. zadetkih (hits), ki so bili lahko zadetki strani (pageviews), zadetki, povezani z aktivnostmi v spletni trgovini, zadetki dogodkov (events) in ostali. V GA4 je podatkovni model osnovan izključno na dogodkih (events), kjer so zajete vse vrste zadetkov, z njihovo pomočjo pa se beleži vse interakcije uporabnikov na spletni strani.

Dogodki imajo torej osrednjo vlogo v novi različici Google Analytics. Spremenila se je njihova struktura, ki prinaša večjo fleksibilnost, hkrati pa to vnaša dodatno kompleksnost, saj implementacija merjenja dogodkov zahteva več načrtovanja in razmisleka – od poimenovanja dogodkov do izbora spremljajočih parametrov, ki predstavljajo dodatne informacije in kontekst aktivnosti uporabnikov na strani. Spomnimo, da je bila struktura dogodkov v GA3 rigidna, sestavljena iz 3 komponent (poleg vrednosti dogodka – Event Value):

  • Event Category (kategorija dogodka)
  • Event Action (dejanje dogodka)
  • Event Label (oznaka dogodka)

GA4 to strukturo odpravlja in zgornje komponente nadomešča s parametri. Ob posameznem dogodku lahko pošljemo do 25 parametrov, kar nam dopušča pošiljanje več podatkov in konteksta o dogodkih. Prav zato odsvetujemo, da pri migraciji skušate “replicirati” staro strukturo dogodkov, saj s tem omejujete eno glavnih prednosti, ki jo prinaša GA4. 

V nadaljevanju sledi pregled vrst dogodkov, ki so nam odslej na voljo in dodatni nasveti za uporabo spremljajočih parametrov.

Vrste dogodkov v GA4

Dogodke v GA4 lahko razdelimo v dve skupini. Prva predstavlja samodejno beležene dogodke, pri drugi skupini pa morajo uporabniki pri implementaciji dogodkov skozi dodatne korake. 

Kategorije dogodkov so:

  • samodejno beleženi dogodki (Automatic Events) in
  • dogodki za izboljšano merjenje (Enhanced Measurement Events).

V drugi skupini pa so dogodki, ki zahtevajo dodatno implementacijo:

  • priporočeni dogodki (Recommended Events) in
  • dogodki po meri (Custom Events).

Kot že samo ime pove, so v prvem sklopu dogodki, ki se samodejno beležijo in so del jedrne funkcionalnosti platforme. Gre za osnovne dogodke, kot so first_visit (prvi obisk/nov uporabnik), session_start (začetek seje), page_view (ogled strani), user_engagement in ostali. Tu velja omeniti še številne dogodke za merjenje aktivnosti znotraj mobilnih aplikacij, kar je še ena od novosti, saj se je na tem področju v preteklosti uporabljalo namensko analitično platformo Firebase.

Dodatne prednosti, ki jih prinaša GA4

Poleg osnovnih dogodkov, vezanih na prikaze/oglede strani, GA4 omogoča tudi samodejno beleženje ostalih pogostih aktivnosti, pri čemer za njihovo implementacijo v večini primerov ne potrebujete pomoči razvijalca. Gre za merjenje premikanja po globini strani (scroll – kjer merimo koliko obiskovalcev si je ogledalo vsaj 90 % posamezne strani), klikov na povezave, ki vodijo na drugo domeno (outbound clicks), iskanj na spletni strani (site_search), interakcij z vstavljenimi YouTube videi, kjer je omogočena API podpora in interakcija z obrazci, ter prenosov datotek v najbolj pogostih formatih.

To je zelo dobrodošla funkcionalnost, ki tudi manj veščim uporabnikom omogoča merjenje večjega število dogodkov brez pomoči razvijalca. Seveda pa vse ni tako preprosto in enoznačno. Različne platforme spletnih strani, poslovni kontekst in potreba po specifičnih podatkih zahtevajo konfiguracijo dogodkov in spremljajočih parametrov po meri. Temu se bomo posvetili v nadaljevanju.

Priporočeni dogodki (Recommended Events) in dogodki po meri (Custom Events)

Ko začnemo z načrtovanjem dogodkov, ki jih želimo beležiti na spletni strani ali v spletni trgovini, moramo najprej preveriti, ali so že vključeni v sklop Enhanced measurement dogodkov oziroma ali se nahajajo na Googlovem seznamu priporočenih dogodkov (Recommended Events). Ti so razvrščeni v tri sklope – generični dogodki za vse znamke, dogodki, namenjeni spletnim trgovinam in dogodki za merjenje interakcij v igrah

Vsak priporočen dogodek vključuje tudi pripadajoče parametre, ki pa jim lahko dodate tudi svoje (ponavljamo, da dogodku lahko dodate do 25 parametrov). Svetujemo vam, da v čim večji meri uporabljate priporočene dogodke, saj se bodo skupaj s pripadajočimi parametri prikazovali v privzetih poročilih, po vsej verjetnosti pa boste lažje izkoriščali prednosti in nove funkcionalnosti, ki skoraj dnevno dopolnjujejo platformo GA4.

Če želite meriti dogodek, ki ni med samodejno beleženimi, izboljšanimi dogodki ali priporočenimi dogodki, lahko ustvarite dogodek po meri (Custom Event). Tu pride še dodatno do izraza fleksibilnost platforme GA4, saj lahko oblikujete poljuben dogodek z imenom po vašem izboru in parametri po meri. Pri tem morate upoštevati omejitve, kot je število znakov za poimenovanje dogodka (dolžina do 40 znakov, enako velja tudi za parametre) in številne druge.  

Število dogodkov po meri, ki jih lahko ustvarite, ni omejeno. Omejeno pa je število dogodkov, ki jih lahko označite kot konverzije (v času pisanja tega članka 30). Predlagamo, da preverite nabor vseh omejitev pri konfiguraciji GA4.

Kako meriti dogodek v GA4?

Dogodke lahko implementirate v obliki skripte na ustreznem mestu v kodi spletne strani ali prek Google Tag Managerja. Sintaksa GA4 eventa je enostavna in vključuje gtag funkcijo z dogodkom (event), ki Googlu sporoča, da pošiljamo dogodek, ime dogodka in nabor parametrov s pripadajočimi vrednostmi, ki jih pošiljamo. Na primer:

gtag(‘event’, ‘generate_lead’, {

  ‘ime_obrazca’: ‘povprasevanje’,

  ‘storitev’: ‘izdelava_strani’

});

Za večjo hitrost in fleksibilnost vam priporočamo, da dogodke implementirate z Google Tag Managerjem. Predpostavimo, da ste trgovec z vozili, ki želi meriti izpolnjene obrazce za povpraševanje, testne vožnje ipd. (pred tem morate urediti kodo za sledenje – preverite osnovne korake implementacije GA4). 

V Google Tag Managerju postavite novo značko (Tag), kjer izberete predlogo Google Analytics: GA4 Event. V polje Configuration Tag vnesite t. i. Measurement ID oziroma identifikacijsko številko vaše GA4 značke oziroma vira podatkov (Data Stream). V polje Event Name vnesite ime dogodka. Pri tem ne pozabite preveriti, ali je ta tip dogodka naveden v seznamu priporočenih dogodkov. V našem primeru smo izbrali priporočen dogodek generate_lead

Sledi še korak definiranja parametrov, ki jih želite pošiljati s samim dogodkom. Zopet preverite Googlovo dokumentacijo, kateri parametri so privzeti pri izbranem dogodku, lahko pa seveda oblikujete svoje. Definirati morate vrednosti parametrov (ali bodo te dinamične ali fiksne) in postaviti ustrezen sprožilec (Trigger). 

Opozorimo še, da boste morali nove parametre registrirati kot dimenzije oziroma metrike po meri. O tem več v katerem od prihodnjih zapisov.

Ne čakajte z implementacijo GA4

Hiter oris vrste dogodkov v GA4 vam daje vedeti, da je fleksibilnost GA4 v primerjavi s predhodno verzijo ena glavnih prednosti. To pa prinaša drugačne izzive in dodatno kompleksnost, ki bo predstavljala izziv za številna podjetja. 

Če boste pri tem potrebovali nasvete in pomoč, se obrnite na nas in pohitite z integracijo, ki bo do julija 2023 ne le priporočljiva, ampak tudi obvezna.

Sorodne vsebine

Kategorije