Za podjetje Visionect, ki s svojimi napravami in rešitvami podpira hibridne načine dela, smo pripravili obsežno digitalno strategijo, ki jim je pomagala do višje prodaje, s strateško zastavljenimi lead generation aktivnostmi pa so pridobili bolj kakovostne kontakte.

647,16 %

več oddanih kontaktov prek spletne strani

Za 57,36 %

višja stopnja konverzije

Za 81,94 %

več nakupov prek oglaševanja

Za 126,3 %

večja prodaja

Priprava celovite digitalne strategije

Kako pomagati naročniku, ki je v fazi tranzicije interne marketinške ekipe in hitro potrebuje učinkovito digitalno strategijo, ki mu bo pomagala ponesti prodajo na višji nivo?

S tem vprašanjem se je pričelo naše sodelovanje s podjetjem Visionect, ki s svojimi napravami in rešitvami za upravljanje delovnega okolja podpira hibridne načine dela. Za svoj brand Joan so želeli izboljšati prodajne rezultate naprav in kasnejše lead generation aktivnosti za svoje rešitve, optimizirati upravljanje vseh ključnih oglaševalskih kanalov, kjer so že bili aktivni, ter pridobiti nadaljnje usmeritve za povečanje kakovostnega obiska na svoji spletni strani.

Ker smo v ekipi Madwise vedno osredotočeni na učinkovite in merljive digitalne rešitve, smo tudi k sodelovanju z Visionectom pristopili celostno. Tako se nismo usmerili zgolj na upravljanje oglaševalskih kanalov, ampak smo naročniku pomagali in svetovali tudi na področju izboljšanja uporabniške izkušnje, SEO optimizacije, vsebinskega marketinga in večkanalnega oglaševanja. Doseči smo torej morali pričakovanja na področju vseh ključnih marketinških rešitev in pri tem upoštevati specifike B2B industrije, obenem pa ujeti ritem interne dinamike naročnikove ekipe in pozicioniranja njihovega produkta.

POGLEJTE REZULTATE
Visionect aplikacija

Česa smo se najprej lotili?

V oglaševanju so pristopi vedno raznoliki ter imajo svoje prednosti in slabosti, zato smo najprej ocenili, kako se določene prednosti in slabosti ujemajo z začrtano strategijo. Na začetku sodelovanja z naročnikom smo začutili, da sta hitrost premikanja in redno doseganje prodajnih in lead generation rezultatov najbolj ključna elementa njihove strategije. Zato smo s ciljem narediti najbolj učinkovit premik v najhitrejšem času izbrali pristope k oglaševanju, ki izhajajo iz naših preverjenih metodologij.

V največji meri je šlo za nadgradnjo in optimizacijo obstoječega stanja. Pred začetkom sodelovanja z nami je naročnik uporabljal pet ločenih oglaševalskih Google Ads računov in en FB Ads račun. Za večjo preglednost in učinkovitost ter izboljšano delovanje Google Ads oglaševanja pa smo pet oglaševalskih računov združili v enega. Oglaševanje prek enega računa, pri čemer so vsi podatki zbrani na enem mestu, namreč omogoča učinkovitejše kampanje.

Upravljanje kampanj je tako postalo bolj smotrno, saj smo z združitvijo računov vse podatke zbrali na enem mestu. Poleg tega pa nam je združitev vseh Google Ads računov v enega omogočila preprosto povezavo z Google Merchant Centrom, ki ga naročnik še ni imel urejenega. Posledično smo lahko zanj uvedli tudi nov tip oglasov Google Shopping Ads, ki so bili ključni za povečan obisk na spletni strani in prodajo naprav prek Google Ads oglaševanja.

Kako smo dosegli zadani cilj?

1.

Oblikovali smo oglaševalsko strategijo po lijaku, kjer smo oglaševanje razdelili na 3 dele glede na stopnjo zainteresiranosti obiskovalcev in njihovih točk v nakupnem procesu. Vsak del ima prilagojene oglase in pristajalne strani, kamor vodimo obiskovalce. Nakupni proces smo osmislili širše kot zgolj A –> B, ampak smo predvideli, da gredo obiskovalci skozi več faz, skozi katere smo jih vodili mi: A –> B –> C –> D. To segmentirano komunikacijo smo izvajali prek Facebook Ads in Google Ads (tako prek search kampanj kot tudi GDN banner oglaševanja).

2.

Začeli smo s pridobivanjem kakovostnih leadov prek spletne strani z lead generation aktivnostmi in s tem namenom oblikovanimi pristajalnimi stranmi, ki so obiskovalcem nudile kvalitetne vsebine, vezane na upravljanje delovnega okolja (t. i. office management).
Poleg direktne spletne prodaje je bil naš cilj tudi, da naključne obiskovalce spremenimo v kakovostne leade, ki bi jih naknadno upravljala prodajna ekipa in tako še dodatno povečala dobiček podjetja. Ta aktivnost izhaja predvsem iz razumevanja, da je nakupna pot posameznika daljša, kadar gre za nakup večjega števila izdelkov za opremo celotne pisarne. S tem namenom smo prek različnih oglaševalskih kanalov (Facebook, Instagram, LinkedIn in Google Ads) izvedli več lead generation kampanj.

3.

Z namenom pridobivanja novih potencialnih kontaktov na družbenem omrežju LinkedIn smo uvedli namenska orodja za avtomatizacijo LinkedIn komunikacije. Zainteresirane uporabnike na tem družbenem omrežju smo želeli čim hitreje povezati s prodajno ekipo Visionecta. S pomočjo izbranega orodja smo zato avtomatizirali tako proces povezovanja z drugimi uporabniki kot tudi naknadno komunikacijo, ki je obveščala uporabnike, ki so sprejeli prošnjo za povezavo na LinkedInu.

4.

Z že omenjeno uvedbo Google Shopping oglaševanja smo nadgradili Google Ads strategijo, saj ta tip oglaševanja temelji na promociji izdelkov. Uporabnikom namreč omogoča, da hitro prepoznajo izdelek z vizualnim gradivom, jim nudi ključne informacije glede cene in dobavljivosti ter jih ob kliku na oglas pripelje direktno na produktno stran izdelka (več o tem tipu oglaševanja lahko izveste tukaj).

Rezultati, ki so presegli pričakovanja

Izboljšanje prometa na spletnem mestu

V samo pol leta smo uspeli doseči naslednje:

  • splošni dvig obiska (+16,05 %) na strani in števila sej (+25,10 %),
  • izboljšano kvaliteto obiska (bounce rate je nižji, pages per sessions je višji, dolžina obiska pa je daljša),
  • za 22,73 % višjo stopnjo konverzije,
  • za 53,47 % več nakupov in
  • za 67,69 % večjo prodajo naprav.

Celoten promet na
spletnem mestu

Stopnja konverzije+ 22,73 %
Transakcije+ 53,47 %
Prihodki+ 67,69 %

Google / CPC

Stopnja konverzije+ 57,36 %
Transakcije+ 81,94 %
Prihodki+ 126,3 %

Povečanje učinkovitosti z oglaševanjem prek Google Ads

Oglaševanje prek Google Ads kanala je prav tako na vseh področjih zabeležilo rast učinkovitosti:

  • boljša kvaliteta in količina obiska na spletni strani (+12,60 %),
  • za 57,36 % višja stopnja konverzije,
  • za 81,94 % več nakupov prek oglaševanja in
  • za 126,3 % večja prodaja.

Dvig uspešnosti lead generation aktivnosti

Večji uspeh smo uspeli doseči tudi pri lead generation aktivnostih na strani. Poleg testiranja različnih pristajalnih strani in lead magnetov smo namreč izkoristili tudi več oglaševalskih kanalov, kar je rezultiralo v 647,16 % več oddanih kontaktov prek spletne strani.

Število leadov+ 647,16 %
Ana Križmančič

Strokovnost, sistematičnost, prilagodljivost, veliko znanja in posluh za naročnika so besede, s katerimi lahko opišem naše sodelovanje z agencijo Madwise. Spoznali smo se v zahtevnem obdobju našega podjetja, vendar so z izjemno odzivnostjo v kratkem času utrdili temelje digitalnega marketinga, na katerih smo lahko začeli graditi naprej.


Za nas so se res potrudili, pripravljali so kreativne predloge kampanj in vedno bili pripravljeni iti korak dlje od povprečja. Pri njihovem delu je očitno, da postavljajo v ospredje potrebe naročnika. Poleg tega so na naše sestanke vedno prinesli dobro voljo. Zato sodelovanje z ekipo Madwise toplo priporočam.


Ana Križmančič, vodja marketinga, Visionect

Mnenja naših naročnikov

Delamo izjemne stvari z izjemnimi partnerji.

s&t
Izoterm
Vidim
Veš kaj ješ
Red Bull
APL
Elan
Euroton
Hooray Studios
s&t
ZPS